‏شهادت انسان ساز سردار پر افتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی و پیوستن‏‎ ‎‏به ملأ اعلی، دکتر مصطفی چمران را به پیشگاه ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ تسلیت و تبریک‏‎ ‎‏عرض می کنم. ‏

‏     تسلیت از آنرو که ملت شهیدپرور ما سربازی را از دست داد که در جبهه های نبرد با‏‎ ‎‏باطل، چه در لبنان و چه در ایران حماسه می آفرید و سرلوحۀ مرام او اسلام عزیز و‏‎ ‎‏پیروزی حق بر باطل بود. او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما‏‎ ‎‏به او و امثال او احتیاج مبرم داشت. و تبریک از آنرو که اسلام بزرگ چنین فرزندانی‏‎ ‎‏تقدیم ملتها و توده های مستضعف می کند و سردارانی همچون او در دامن تربیت خود‏‎ ‎‏پرورش می دهد. مگر چنین نیست که زندگی عقیده و جهاد در راه آن است.‏

‏     چمران عزیز با عقیدۀ پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروههای سیاسی و‏‎ ‎‏عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد.‏ ‏او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و‏‎ ‎‏جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.‏

‏     هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی برای خدا به جهاد‏‎ ‎‏برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی، و این هنر مردان خداست.‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۴۷۸

. انتهای پیام /*