اشخاصی بودند که آن قدری که من از آنها می شناسم از‏‎ ‎‏ابرار بوده اند، از اشخاص متعهد بوده اند که در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است.‏‎ ‎‏ایشان را من بیست سال بیشتر می شناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و‏‎ ‎‏مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود. و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت‏‎ ‎‏ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود. مخالفین انقلاب،‏‎ ‎‏افرادی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلاب اند، آنها را بیشتر مورد هدف قرار‏‎ ‎‏داده اند. ایشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگی بود. تهمتها؛‏‎ ‎‏تهمتهای ناگوار به ایشان می زدند! از آقای بهشتی اینها می خواستند موجود ستمکار‏‎ ‎‏دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از بیست سال ایشان را می شناختم و بر‏‎ ‎‏خلاف آنچه این بی انصافها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و «مرگ بر بهشتی» گفتند، من‏ ‏او را یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین، علاقه مند به ملت، علاقه مندبه اسلام و به‏‎ ‎‏درد بخور برای جامعۀ خودمان می دانستم. و شما گمان نکنید که این آقایان که وارد شدند‏‎ ‎‏در این شغلهای دولتی، اینها یک اشخاصی بودند یا هستند که راهی برای استفاده جز این‏‎ ‎‏مقام ندارند؛ اینها هر کدام اشخاص متعهدی بودند که در پیش مردم مقام داشتند، در‏‎ ‎‏پیش روحانیت مقام بزرگ داشتند، و این طور نبود که وا خورده باشند که بخواهند بیایند‏‎ ‎‏اینجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصارطلب بودند و‏‎ ‎‏می خواستند بهشتی و خامنه ای و رفسنجانی و امثال اینها را از صحنه خارج کنند.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۵۱۸ - ۵۱۹

. انتهای پیام /*