اسلام را تا حالایی که شما می‏ بینید، اینجا ما نشسته ‏ایم، سید الشهدا زنده نگه داشته است سید الشهدا- سلام اللَّه علیه- تمام چیز خودشان را، همه جوانان خودش را، همه مال و مَنال، هر چه بود، هر چه داشت- مال و مَنال که نداشت- هر چه داشت، جوان داشت، اصحاب داشت، در راه خدا داد و برای تقویت اسلام و مخالفت با ظلم قیام کرد.صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۳۱۴

. انتهای پیام /*