دختر امام خمینی در خاطرات خود به بیان تفسیری زیبا از امام از جمله بهشت زیر پای مادران است، پرداخته است.

خانم زهرا مصطفوی، دختر امام خمینی (س) در خاطره ای به تفسیر امام از جمله بهشت زیر پای مادران است پرداخته و نقل کرده است: 

‌‌امام بارها به من می گفتند:‌

‌‌     «اینکه می گویند بهشت زیر پای مادران است؛ یعنی باید این قدر جلوی پای مادر‌‎ ‎‌صورت به خاک بمالی تا خدا تو را به بهشت ببرد».‌‎

‌‌ ‌منبع: (برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)؛ ج ۱، ص ۲۴؛ ) خاطره به نقل از زهرا مصطفوی؛ گرد آورنده: غلامعلی رجایی 

. انتهای پیام /*