امروز جهان تشنۀ فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیلات‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز‏‎ ‎‏خمینی آغوش و سینۀ خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همۀ توپها و‏‎ ‎‏موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همۀ عاشقان شهادت، برای درک شهادت‏‎ ‎‏روزشماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی شناسد.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۸۷

. انتهای پیام /*