سعی کنید اخلاق اسلامی را همیشه در مد نظر داشته باشید و از شعارهای زننده پرهیز‏‎ ‎‏کنید و با حضور دائمی خود، کیْد هرج و مرج طلبان را خنثی کنید. و بدانید که گناهی‏‎ ‎‏بزرگتر از این نیست که خدای ناکرده در مقابل ضد خدا و ضد مردم ساکت باشید و‏‎ ‎‏پاداشی بالاتر از حضورتان در مقابل ضدانقلاب نمی باشد. آرامش را حفظ نمایید و در‏‎ ‎‏حفظ وحدت واخوت اسلامی کوشش نمایید.‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۴۷۵

. انتهای پیام /*