حکومت اسلامی اینطور‏‎ ‎‏است که اگر چنانچه برای ملت یک نابسامانی پیش بیاید، حکومت آن را مال خودش‏‎ ‎‏می داند، و اگر برای حکومت یک مشکلی پیدا بشود، آن مشکل را ملت از خودش‏‎ ‎‏می داند، و لهذا کوشش می کند در رفع آن.‏

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۸۶

. انتهای پیام /*