وقتی که اسلام امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست رسول‏‎ ‎‏الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم، وقتی که ما‏‎ ‎‏همچو امانتداری هستیم، تکلیف همۀ ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قوی به‏‎ ‎‏نسلهای دیگر تحویل بدهیم.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۸

. انتهای پیام /*