شماها توجه داشته باشید‏‎ ‎‏که اسلام برای شما، برای ما، برای همه، برای همۀ بشر مفید است. اسلام یک طرحی‏‎ ‎‏است که برای مستضعفین بیشتر از دیگران مفید است؛ و برای همه مفید است. از اسلام‏‎ ‎‏نترسید، و نترسانید مردم را.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۰۸

. انتهای پیام /*