نیروی دریایی نیز همچون سایر نیروها بحمدالله در آبهای خلیج فارس و مرزهای‏‎ ‎‏آبی کشور در عرصۀ دفاع مقدس از کشور اسلامی مان چون نگینی درخشنده است و بر‏‎ ‎‏عرشۀ کشتیِ افتخار و صلابت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی دریایی‏‎ ‎‏دشمن و آنهمه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتیهای در‏‎ ‎‏خلیج فارس و تنگۀ هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانۀ آنان در برابر امریکای متجاوز و‏‎ ‎‏حضور جدی آنان در آبهای بین المللی نشانۀ اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز‏‎ ‎‏است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند و نیروهای مسلح و‏‎ ‎‏ارتش بزرگ ایران باید بدانند که همۀ این افتخارات به برکت ایمان به خدا و دفاع از کشور‏‎ ‎‏امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و در سایۀ وحدت و انسجام و همدلی و برادری با یکدیگر و‏‎ ‎‏پشتیبانی مردم به دست آمده است و برای رسیدن به قلۀ این عزت و شوکت اسلامی،‏‎ ‎‏سرمایه های فراوان و شهدای گرانقدری تقدیم راه خدا گردیده است و باید تا آخر همین‏‎ ‎‏رویّه و سیاست؛ یعنی ایمان، وحدت و نظم، حفظ و تقویت گردد و نیروهای مسلح کشور‏‎ ‎‏اعم از سپاه و ارتش در کنار یکدیگر به سازندگی و رشد و تقویت بنیه های دفاعی اسلام‏‎ ‎‏و کشور همت بگمارند.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۳۵۷

. انتهای پیام /*