باید همۀ ما و شما و همۀ ملت ما و همۀ قوای مسلح ما و تمام اقشار ملت ما در سراسر‏‎ ‎‏کشور با هوشیاری و توجه، مهیا باشند از برای حفظ جمهوری اسلامی که این همه دشمن‏‎ ‎‏دارد.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۱۰۷

. انتهای پیام /*