به گزارش پرتال امام خمینی(س) زهره توازیانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یک اصل به عنوان فرض اصلی در تمام تعاملات انسانی مورد پذیرش است و آن این است که هیچ عملی بدون پشتوانه نظری صورت نمی‌گیرد، پشتوانه‌ها هم معمولا از منابع و مآخذی شکل می‌گیرند. چنین نکته‌ای در تمام رفتارهای مردم یا بزرگان جامعه صدق می‌کند و قطعا در سطوح بالاتر و اساسی‌تر جامعه اندیشه‌های شکل دهنده تعاملات انسانی حاصل یک فکر فلسفی است.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(س) نمونه یکی از بزرگانی هستند که با پشتوانه فکری مشخص به هدایت جامعه پرداختند، افزود: آثار اندیشه، تفکر فلسفی و صلابت فکری امام، ضریب خطای رفتارهای ایشان را کاهش داده بود، بنابراین اگر منابع فکری امام خمینی(س) را مطالعه کنیم، مشخص می‌شود که یک بخش تأثیرگذار اندیشه ایشان حاصل آثار فیلسوفان و بخش دیگر از آن فقیهان است. البته فقه امام راحل بر دیگر ابعادشان غلبه دارد.

تأثیر اندیشه‌های صدرا بر تفکرات امام راحل

توازیانی با تاکید بر تأثیر اندیشه‌های ملاصدرا بر تفکرات بنیانگذار انقلاب اسلامی تأکید کرد: صدرا انسان جامع الاطرافی است که اندیشه افرادی چون محی‌الدین عربی، ابن سینا، فارابی و ... را نیز منعکس می‌کند، بنابراین کسی که از چنین شخصیتی متأثر است طبعا اندیشه دیگر بزرگان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. برخی از اندیشه‌های خاص ملاصدرا هچون «حرکت جوهری» در رفتار و سلوک امام خمینی(س) بسیار مؤثر است.

وی درباره ویژگی‌های «حرکت جوهری» گفت: بر اساس این اندیشه عالم سراسر در جوش و خروش است و ما نیز بخشی از این عالم هستیم، اگر بخواهیم خود را عینیت دهیم باید در جوش و خروش باشیم و دراین راستا سکون بی معناست. این اندیشه آنچنان سراسر وجود امام را در بر گرفته بود که ایشان در سنین بالا نظیر جوانان پرنشاط در صحنه سیاست کشور حضور داشتند.

این کارشناس فلسفه غرب در ادامه یادآور شد: البته اندیشه امام تنها دربردارنده تفکرات صدرا نیست بلکه ایشان بیاناتی از ابن سینا دارند که او را یک نابغه عظیم و اعجوبه کبری خوانده‌اند و این بیانات نشان دهنده اهمیت ابن سینا در اندیشه امام است. در نهایت این تفکر و اندیشه که ما در نهاد نا آرام خود باید برای رسیدن به حق تلاش کنیم، یک اندیشه فلسفی است که وام‌دار فلاسفه می‌باشد.

وی با تاکید بر تفکر پویا و پتانسیل امام خمینی(س) در دو حوزه فلسفی و فقهی گفت: آنچه را که امام راحل در حوزه فقه تأکید داشتند، می‌توان «فقه پویا» نام گذارد، ایشان در این پویایی توانست اندیشه و فلسفه را در هم تنیده و در نهایت در جامعه کاربردی کند. امام انسان جامع الاطرافی بودند و خود اعتقاد داشتند که انسان تک‌بُعدی به موفقیت و کامیابی در مسیر زندگی دست نمی‌یابد بنابراین انسانی سرلوحه عمل دیگران قرار می‌گیرد که در تمام حوزه ها ورود پیدا کند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه «تأمل فلسفی» یکی از رازهای موفقیت امام راحل در ایجاد انقلاب اسلامی ایران است، اظهار داشت: این دیدگاه را می‌توان یک راهنمای عمل برای هر فردی دانست که می‌خواهد در تاریخ کشور و جامعه جهانیش تحول بنیادین ایجاد کند، هرچه نگاه عینی‌تر باشد موفقیت بیشتر است و نمونه این دیدگاه در انقلاب اسلامی ایران و دیدگاه‌های امام راحل مشاهده می‌شود.

. انتهای پیام /*