پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۳۷۹/

استعدادهای نهفته در وجود جوانان مناسب ترین زمینه برای طراحی و ایجاد هرگونه تغییر و تحول فردی و اجتماعی است، به طوری که چرخ های کثیری از انقلابات و تحولات توسط این گروه به حرکت درآمده و سرعت می‏ گیرد. کنکاش در تاریخ ملل مختلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصد سال گذشته مؤید این مدعاست. بخش انبوهی از بازیگران و نقش ‏آفرینان حوادث مختلف جوانان بوده و امکانات و انرژی های بسیاری مصروف جذب و هدایت آنان به سمت اهداف معین (اعم از مثبت و منفی، ارزشی و ضدارزشی) شده است. جوانی فصل طراوت و پاکی هاست؛ فصل انس با قرآن و فصل دوری از گناه و فصل عبادت است. توصیه هایی چند از ائمه اطهار و امام خمینی(س) در باره ارزش های این دوره از عمر انسان در ادامه از نظر می گذرد:

نامه اخلاقی امام به احمد جوان

... و تو ای فرزندم از جوانی خود استفاده کن و با یاد او-جل و علا- و محبت به او و رجوع به فطرت الله بزیست و عمر را بگذران و این یاد محبوب هیچ منافات با فعالیت های سیاسی و اجتماعی در خدمت به دین او و بندگان او ندارد بلکه تورا در راه اعهانت او اعانت می کند ولی بدانکه خدعه های نفس اماره و شیطان داخلی و خارجی زیاد است و چه بسا انسان را با اسم خدا و اسم خدمت به خلق خدا از خدا باز می دارد و به سوی خود و امال خود سوق می دهد. (نامه اخلاقی و عرفانی به مرحوم حاج سید احمد خمینی)

میلاد خجسته 
یازدهم ماه شعبان سالروز خجسته میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان نامگذاری شده است. روزی که خداوند جوانی را همانند پیامبر اکرم با ضمیر پاک و به دور از گناه و پلیدی ها و هم چنین شجاع به امام حسین(ع) عنایت می کند. وجود حضرت علی اکبر (ع) به عنوان الگویی ارزشمند برای جوانان محسوب می شود. زیرا دارای صفات نیک و رویکردی ارزشمند در طول زندگی خود بودند و چنانچه ایشان الگو قرار بگیرند می توانند راهنمای جوانان برای رسیدن به سر منزل سعادت باشند. جوانان با الگوبرداری از حضرت علی اکبر(ع) و توسل به ایشان از خطا و تباهی دور می شوند. جوانی فرصتی است که باید قدر آن را دانست در حدیثی از امیرالمومنین(ع) امده است: ارزش جوانی را فقط سالمنمدان می شناسند.
جوانی و سیر به قله معرفت
جوانی برای رشد اخلاقی و سیر به قله معرفت فرصتی مغتنم است. امام راحل در رابطه با قدرت اراده در جوانی اشاره به این دارند که: اگر در جوانی انسان مهذب شد اگر در جوانی خدای نخواسته مهذب نشد بسیار مشکل است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعیف است و با دشمن قوی اراده انسان ضعیف می شود و جنود ابلیس در باطن انسان قوی ممکن نیست دیگر آن وقت اگر هم ممکن باشد بسیار مشکل است از حالا به فکر باشید. (سخنرانی در جمع علمای نجف ۲۳/۸/۴۴)
برای رسیدن به معنویت در سنین جوانی مهم ترین وسیله قران است که حضرت صادق(ع) فرمودند: هر جوان مومنی که قران بخواند قران با گوشت و خون او در می آمیزد. تلاوت قران و عمل به دستورات قران در سنین جوانی بهترین راهنما و کمک برای طی کردن مسیر کمال است. جوانی سن تهذیب است چرا که جوان به ملکوت نزدیک تر است. جهاد با نفس جهاد اکبر است. جوان است که باید در سنین جوانی پا در این مسیر بگذارد. نباید بگذاریم قوای جوانی از دست برود. به توصیه ائمه اطهار جوانان باید در جوانی در مسیر اطاعت ازخدا گام بردارند. پیامبر اعظم(ص) می فرمایند: محبوب ترین خلایق نزد خدای عز و جل جوان نورسته ی خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه خدا و در راه اطاعت او بگذارد خداوند رحمان به وجود چنین جوانی بر فرشتگان می نازد و می فرماید: این است بنده ی راستین من.
جهاد اکبر در جوانی
امام خمینی(س) در رابطه با جهاد اکبر در سنین جوانی و فرصت توبه و اصلاح، سخنان ارزشمندی را خطاب به جوانان دارند که به یک سخن ایشان اشاره می کنیم: جهاداکبرجهادی است که با نفس طاغوتی خودش انسان انجام می دهد. شما جوانها از حالا باید شروع کنید به این جهاد. نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود هرچه قوای جوانی از دستتان برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود... جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود پیر به این زودی ها نمی تواند. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد یکی از کیدهایی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای اخر عمر خودت را اصلاح کن حالا از جوانی استفاده کن و بعد اخر عمر توبه کن این یک طرح شیطنت امیز است که نفس انسان می کند به تعلیم شیطان بزرگ... انسان تا قوای جوانی اش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است می تواند اصلاح کند خودش را. لکن اگر چنانچه ریشه های فساد در انسان ریشه اش قوی شد ملکه انسان شد فساد ها ان وقت است که امکان ندارد. شما جوانها که الان مهیا هستید برای جهاد در راه ساختن، این یک جهاد است لکن جهاد اکبر جهاد در راه سازندگی خودتان است که برای مملکت خودتان است بعدها مفید واقع بشوید خدمتگزار باشید. از همین سنین شما باید شروع بشود به ساختن افرادی که بعدها یک مملکت است. یک کشور را ممکن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و فضایل انسانی را در خودتان ریشه دار کردید ان وقت در همه مراحل پیروز هستید مملکتتان را می توانید نجات بدهید. (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان۵/۴/۵۸)

. انتهای پیام /*