‏از افتخارات جمهوری اسلامی این است که افراد متدین و متعهد و شخصیتهای‏‎ ‎‏روحانی در چنین وزارتخانه ای هستند. آقای «ری شهری» را همه می شناسیم که شغل‏‎ ‎‏ایشان شغل دیگری است، ولی خدمت به اسلام که از همه چیز لازمتر است، موجب شده‏‎ ‎‏است که ایشان از کار اصلیشان دست بردارند و به این کار حساس مشغول باشند. من از‏‎ ‎‏شما آقایان که ان شاءالله همه متعهد هستید تشکر می کنم.‏

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۱۷۹

. انتهای پیام /*