هیچ‏ سازمانی ‏و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور. صحیفه امام، ج‏۵، ص: ۷۰


. انتهای پیام /*