اینهایی که به‏ خیال‏ خودشان‏ از دعا و ذکر و [امثال‏] این‏ها مردم را پرهیز می‏دهند که بچسبند این مردم به دنیا، این‏ها هم نمی‏دانند قصه چیست، این‏ها نمی‏دانند که همین دعا و همین چیزها آدم را می‏ سازد. تفسیر سوره حمد، ص 146

. انتهای پیام /*