در تمام دنیا همچو رفراندمی نبود! رفراندم های دنیا به این قدرت نبود. مردم ابران با اشتیاق رای دادند به جمهورب اسلام. چون علاقه داشتند به جمهوری اسلام و به اسلام، و از حیث کمیت بیست میلیون جمعیت،و بیشتر رای دادند به جمهوری اسلام، و اسلام را تصویب کردند. صحیفه امام، ج۶،ص۵۱۳

. انتهای پیام /*