‏ان شاءالله در ماه رمضان جبران بکنید؛ اگر چنانچه یک چیزی از شما واقع شده است،‏‎ ‎‏جبران بکنید. اگر چنانچه یک گناهی خدای ناخواسته کرده اید قبل از ورود به ماه‏‎ ‎‏رمضان، توبه کنید، از آن برگردید از آن. بدانید که مهالک زیاد است؛ بدانید که خیلی‏‎ ‎‏جاها ما داریم که باید وارد بشویم؛ خطرهای زیاد برای ما هست؛ شما ان شاءالله با سلامت‏‎ ‎‏و با نفْس طاهر، با نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضان؛ و در ماه رمضان هم به وظایف‏‎ ‎‏ماه رمضان عمل بکنید.‏

صحیفه امام جلد ۲ ص ۳۹۱

. انتهای پیام /*