اگر می بینید در دنیا جنگ و جدال است و در بین شما هم ـ خدای نخواسته ـ نمونه اش‏‎ ‎‏هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید، ماه رمضان را ادراک نکردید. اقبال کرده‏‎ ‎‏است به شما ماه رمضان: ‏اَقْبَلَ عَلیکُمْ شَهْرُ الله

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۶

. انتهای پیام /*