صلوات و سلام خدا و رسول خدا بر ارواح طیبۀ شهیدان خصوصاً شهدای عزیز‏‎ ‎‏حوزه ها و روحانیت. درود بر حاملان امانت وحی و رسالت پاسداران شهیدی که ارکان‏‎ ‎‏عظمت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ و خونین خویش حمل نموده اند.‏

سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رسالۀ علمیه و عملیۀ خود را به دم‏‎ ‎‏شهادت و مرکب خون نوشته اند و بر منبر هدایت و وعظ و خطابۀ ناس از شمع حیاتشان‏‎ ‎‏گوهر شبچراغ ساخته اند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۲۷۳

. انتهای پیام /*