ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است، آن ضیافت خداست؛ یک شعبه اش روزه است و یک امر مهمش که مائدۀ غیبی و آسمانی‏‎ ‎‏است قرآن است. شما دعوت شده اید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا‏‎ ‎‏هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به‏‎ ‎‏دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای ‏لیلة القدر‏. ماه شعبان‏‎ ‎‏مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان و ورود در «ضیافة الله ».

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۰ - ۳۱

. انتهای پیام /*