از حضرت صادق علیه السلام منقول است که «جمع نمی شود اشتیاق‏‎ ‎‏و خوف در دلی مگر آن که بهشت بر او واجب شود. پس وقتی نماز‏‎ ‎‏می خوانی، اقبال کن به قلب خود به خدای عزّ و جلّ؛ زیرا که نیست بندۀ‏‎ ‎‏مؤمنی که اقبال کند به قلبش به خدای تعالی در نماز و دعا مگر آن که قلوب‏‎ ‎‏مؤمنین را خدای تعالی به او اقبال دهد و با دوستی آنها او را تأیید کند او را به‏‎ ‎‏بهشت برد.

آداب الصلاه ص ۳۹

. انتهای پیام /*