شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی ع است. مناسبتی که با شبهای قدر قرین شده و نام علی ، منزلت مهمترین شبهای سال را دوچندان کرده است. شبهای استغفار و آرزو ، شبهایی که در آنها فاصله میان عابد و معبود برداشته شده و مسلمانان خالصانه و عاجزانه به درگاه ابدیت تقرب می جویند

. انتهای پیام /*