این ماه رمضان و هر ماه رمضان‏‎ ‎‏دیگری مهیا کنید خودتان را. در این روز آخر ـ فرضاً ـ آخر شعبان است شاید، بیشتر مهیا‏‎ ‎‏کنید و مهیا کنیم خودمان را برای ورود در «ضیافة الله »؛ در مهمانی خدا که ان شاءالله با‏‎ ‎‏سلامت نفْس، با نور هدایت خدای تبارک و تعالی وارد بشویم در این ماه عزیز معظم و‏‎ ‎‏فرق بکنیم. در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها ودنبال این باشیم که ان شاءالله «لیلة‏‎ ‎‏القدر» را دریابیم، برکات «لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همۀ سعادت‏‎ ‎‏عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همۀ شبهای عالَم بالاتر است، این را‏‎ ‎‏بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند ان شاءالله ، شماها را توفیق بدهد که با سلامت‏‎ ‎‏و سعادت وارد در «ضیافة الله » بشوید و از آن مائده های آسمانی که قرآن و ادعیه است‏‎ ‎‏ان شاءالله ، همه مان مستفیض بشویم

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۶

. انتهای پیام /*