تمام دایرۀ وجودْ یک شب قدر محمدی است، اگر قدر ‏‎ ‎‏بدانی؛ و یک یوم القیٰمۀ احمدی است، اگر قیام به خدمت کنی

سر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفین ص ۶۲

. انتهای پیام /*