تمامی ذات موجودات و خواست‌ها و اراده‌ها و آثار ‏‎ ‎‏و حرکات از شئون ذات حق و صفت او و سایه مشیّت و اراده او و همگی بروز نور و ‏‎ ‎‏تجلی او و لشکریان او و درجات قدرتش هستند.

شرح دعای سحر ص ۱۰۴

. انتهای پیام /*