اگر اخلاق خودتان را‏‎ ‎‏اخلاق قرآن کردید، اگر نفْس خودتان را تصفیه کردید، باک از هیچ چیز نداشته باشید.‏‎ ‎‏مردن چیزِ سهلی است، چیز مهمی نیست. این است که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏مولای همه می فرمود که من به موت آنقدر انس دارم که بیشتر از انسی که بچه به پستان‏‎ ‎‏مادرش دارد.‏‏ برای اینکه او فهمیده بود که دنیا چیست و ماورا چیست؛ فهمیده بود که‏‎ ‎‏موت یعنی چه. موتْ حیات است. 

صحیفه امام جلد ۶ ص ۳۱۱

. انتهای پیام /*