بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای رئیس جمهور‏

‏     مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «الله اکبر» و به اسارت گرفتن شمار کثیری‏‎ ‎‏از دشمنان اسلام را به نیروهای مسلح و فرماندهان محترم آنان که با هماهنگی و انسجام‏‎ ‎‏پیروزمندانه بر قوای شیطانی غلبه کردند ابلاغ نمایید. مطمئن باشید و باشند که با حفظ‏‎ ‎‏وحدت و هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزی نهایی از آن نیروهای اسلامی‏‎ ‎‏است. خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۵۴

. انتهای پیام /*