پرتال امام خمینی(س): مجمع دختران روح الله اردوهای زیارتی و تفریحی  بر گزار می کند. مجمع دختران روح الله با هدف ایجاد زمینه های امام شناسی دوره ها و اردوهای زیارتی و تفریحی  بر گزار می کند.

اردوهای زیارتی و تفریحی امام شناسی به همراه بازدید از بیت تاریخی امام در مکان های منتسب به امام خمینی(س) در قم ، خمین ،نجف انجام خواهد شد.  جزئیات زمان و نحوه  برگزاری اردوها متعاقبا در همین صفحه اطلاع رسانی می گرد. 

. انتهای پیام /*