من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من‏‎ ‎‏بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۸

. انتهای پیام /*