[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله العالی‏

‏‏ همان طور که استحضار دارید دومین دورۀ انتخابات شورایعالی قضایی برای انتخاب سه عضو‏‎ ‎‏شورای مزبور در جریان است و عده ای به عنوان داوطلب عضویت در شورای نامبرده معرفی شده اند؛‏‎ ‎‏چون طبق بندهای دو و سه مادۀ دو لایحۀ قانونی راجع به انتخاب سه نفر از قضات کشور برای عضویت‏‎ ‎‏در شورایعالی قضایی، انتخاب شوندگان باید دارای دو شرط: «اجتهاد در فقه» به طوری که بتوانند در‏‎ ‎‏حد یک فقیه صاحب فتوا، احکام فقهی را از کتاب و سنت و ادلۀ دیگر استنباط کنند، و «عدالت و‏‎ ‎‏تقوای دینی» که نشانۀ آن التزام عملی به انجام واجبات و پرهیز از محرمات اسلامی است، باشند؛ و طبق‏‎ ‎‏بند چهار مادۀ سه قانون مزبور احراز و تأیید وجود دو شرط مزبور در داوطلبان با امام امت است، به‏‎ ‎‏پیوست اسامی کاندیداها ارسال، مستدعی است کسانی را که اجتهاد و عدالتشان مورد تأیید حضرتعالی‏‎ ‎‏است به هیأت نظارت بر انتخابات معرفی فرمایید. ۱۴ / ۳ / ۱۳۶۴ ـ هیأت نظارت بر دومین دورۀ انتخابات‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی: نمایندۀ امام، محمدعلی صدوقی ـ نمایندۀ دیوانعالی کشور، حسین شایگان ـ‏‎ ‎‏نمایندۀ شورایعالی قضایی، حسین مهرپور‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏ حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ در اینباره تحقیق‏‎ ‎‏نمایند و نظر دهند.‏

‏‏۱۶ / ۳ / ۶۴‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

. انتهای پیام /*