[‏‏یادداشت امام خمینی بر روی آرم مندرج در اسکناس ها:‏‏]‏

‎ ‏آرم جمهوری اسلامی باید باشد.‏۱

صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۶

...

۱- قبل از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اسکناسهایی که از سوی بانک مرکزی به چاپ می رسید دارای علامت «شیر و خورشید» بود که نمادی از نظام سلطنتی به شمار می آمد. امام خمینی بر روی علامت شیر و خورشید، خط کشیده و مرقوم داشته اند: «آرم جمهوری اسلامی باید باشد».


. انتهای پیام /*