رویا سلطانپور

بسم تعالی(بسمه تعالی)

حضرت امام خمینی مرظلله عالی(مدظله العالی)

سلامت(سلامتی) آن ربهری (رهبری ) عظیم از درگار(درگاه) خداوند خواستارم.

سلام مخصوص مخصوص میرسانم

(من) دوختر(دختر) رویا سلطانیور(سلطانپور) فرزند رسول آرزو دارم که به جبهه میروم (بروم) ولی متاسفانه ۷ ساله (سال) دارم.

امدام (امیداورام) انشااله (ان شاءالله ) پیروزی (پیروز) باشید

منتظرم (انتظار) جواب با مهر مبارک آن ربهری (رهبری را) دارم.

دعه گرِیی (دعاگو) رویا سلطانپور (سلطانپور)

اسلام آباد زنجان

رویا سلطانپور (سلطانپور)

برای رضای خدا این نامه را برسانند (برسانید) بدست امام

۱۵/۱/۱۳۶۱

. انتهای پیام /*