‌‌ [‌‌بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر عظیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام‌‎ ‎‌خمینی ـ دام  ظله العالی. با عرض سلام به استحضار می رساند، پس از پیروزی انقلاب و احساس نیاز‌‎ ‎‌مبرم جامعۀ انقلابی به یک تشکیلات منسجم و یک مرجع مشخص برای تبلیغات اسلامی که همه‌‎ ‎‌بتوانند بدان مراجعه کنند با مشورت جامعۀ مدرسین و همکاری دفتر تبلیغات قم در تیر  ماه سال 60،‌‎ ‎‌شورایعالی تبلیغات اسلامی تشکیل شد که به حضور مبارک معرفی و مورد تأیید قرار گرفت. این شورا‌‎ ‎‌برای نیل به اهداف بالا سازمان تبلیغات اسلامی را تأسیس کرد و دفتر تبلیغات قم و دفتر انتشارات‌‎ ‎‌وابسته به جامعۀ مدرسین را زیر پوشش مالی خود قرار داد و برای  هماهنگ ساختن فعالیت های تبلیغی‌‎ ‎‌ارگان های انقلابی که امری ضروری بود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را به وجود آورد که چند‌‎ ‎‌نمونه از خدمات فراوان یکسالۀ این دو بخش به پیوست تقدیم می گردد اکنون بر اثر  توسعۀ روزافزون،‌‎ ‎‌کار به مرحله ای رسیده که اگر بخواهد این خدمت فعال و گسترده می شود و بایستی با همکاری سازمان ها‌‎ ‎‌و نهادهای دولتی و ارگانهای  انقلابی و توانمندی بیشتر صورت  گیرد و این همکاری جز با تأیید و‌‎ ‎‌تصویب مقام معظم رهبری که تنها پشتوانۀ این نهاد تبلیغاتی است میسر نمی باشدـ و الامر الیکم و الله ‌‎ ‎‌معکم دام الله ظلکم. شورایعالی تبلیغات اسلامی‌‌]‌

بسم الله الرحمن الرحیم‌

‌‌خدمت اعضای محترم شورای عالی تبلیغات اسلامی ـ ایّدهم الله تعالی‌

‌‌ گزارش خدمات شورای مذکور را ملاحظه نمودم. از همکاری با حوزۀ علمیۀ قم و‌‎ ‎‌تشکیلات منسجم و هماهنگی که با مقامات ذی ربط به وجود آورده اید تقدیر و تشکر‌‎ ‎‌می کنم. همه می دانیم در این موقع حساس، که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد‌‎ ‎‌تهاجم تبلیغاتی رسانه های گروهی مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته‌‎ ‎‎‌است و آنان در باطل خود آن فعالیت ها و تبلیغات وسیع را به راه انداخته اند، ما و شما و‌‎ ‎‌همۀ طرفداران اسلام برای حق خود باید به این حربۀ برّندۀ روز مجهز باشیم؛ و چهرۀ‌‎ ‎‌واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل، و بیشتر در خارج، در معرض شناخت‌‎ ‎‌همگان درآوریم. و این وظیفۀ الهی و انسانی بر عهدۀ ماست. و در این زمینه تذکراتی را‌‎ ‎‌لازم می دانم:‌

۱ـ با تشکر عمیق از علما و فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم، که در هر گرفتاری وظیفۀ‌‎ ‎‌الهی خود را انجام داده اند و در نقاط مختلف کشور بویژه در جبهه های جنگ تحمیلی و‌‎ ‎‌مناطق دورافتادۀ محروم و مراکز کارگری حضور یافته و شایستگی خویش و حوزه های‌‎ ‎‌دینی و علمی را به ثبوت رساندند، لکن نظر به حساسیت موقع و موقعیت آنان در اولویت‌‎ ‎‌دادن به امور تبلیغی، به نظر می رسد که فعالیت چشمگیرتر و دقت بیشتری برای این امر‌‎ ‎‌حیاتی اختصاص دهند، و علاوه بر اوقات تعطیل، در ایام اشتغال بخشی از اوقات شریف‌‎ ‎‌خود را در این امر صرف نمایند؛ و با انتخاب افراد شایسته به طور متناوب، نگذارند این‌‎ ‎‌پست حساس خالی بشود. از خداوند تعالی توفیق همگان را خواستارم.‌

‌‌ ۲ـ لازم است نهادهای دولتی و ارگانهای انقلابی و ذی ربط در این وظیفۀ الهی با‌‎ ‎‌شورای مذکور همکاری جدی نمایند.‌

‌‌ ۳ـ بدیهی است که تبلیغات خارج از کشور از ویژگی خاص و اهمیت مخصوصی‌‎ ‎‌برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده دار این امر است، لازم است شورایعالی‌‎ ‎‌تبلیغات در جذب و آموزش نیروهای صالح و افراد شایسته برای اعزام به خارج از کشور‌‎ ‎‌و برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی به وزارت ارشاد کمک و همکاری نمایند، و با‌‎ ‎‌هماهنگی کامل این وظیفۀ الهی را عمل نمایند.‌

‌‌ امید است خداوند قادر از عنایت خاص خود همگان را برخوردار فرماید.‌

‌‌۱۲ تیر ۶۱ / ۱۱ شهر رمضان المبارک ۱۴۰۲‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌

‌‎ ‎

‌‎

صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۰-۳۷۱

. انتهای پیام /*