برای شکست انقلاب اسلامی ایران، از راه مقدس نماهای حوزه و دانشگاه وارد شدند تا با تزویر آنها ، محتوای اسلام را از درون نابود کنند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۸۷

. انتهای پیام /*