زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش‏دِه زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج می‏رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.

صحیفه امام، ج 7، ص: 341

. انتهای پیام /*