پرتال امام خمینی (س): همان طور که خود رسول اکرم و حضرت‏‎ ‎‏صادق ـ سلام الله علیه ـ ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ ولی الله اعظم جلوۀ تام حق تعالی هستند، قرآن هم همانطور‏‎ ‎‏است. قرآن هم جلوۀ تام خدای تعالی است؛ یعنی، با همۀ اسما و صفات، تجلی کرده‏‎ ‎‏است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با آن اشراقهایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همۀ‏‎ ‎‏اسما و صفات، محقق کرده است. و همین طور ولی الله اکرم حضرت صادق و سایر ائمه‏‎ ‎‏را، لکن معرف ایشان خود کتاب الهی است؛ یعنی، هر کس هر چند در این کتاب مقدس‏‎ ‎‏دقت کند و توجه داشته باشد، بیشتر مطلع می شود که آورندۀ او کیست و چه جور آدمی‏‎ ‎‏است.‏(صحیفه امام:ج۲۰،ص۴۰۸)

. انتهای پیام /*