پرتال امام خمینی (س): زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این‏ ‏کردند که شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقی مانده بود باز می گفت این را هم اهدا‏‎ ‎‏می کنم. این قدرت ملیت نیست؛ این قدرت ایمان است، این قدرت اسلام است. (صحیفه امام:ج۶،ص۳۶۰)

. انتهای پیام /*