پرتال امام خمینی (س): «شما باید در همه صحنه‏ ها و میدان ها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانم ها همان طوری که مردها فعالیت می‏ کنند برای انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی مابین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست‏.(صحیفه امام:ج ۱۸، ص ۴۰۱ – ۴۰۵)

. انتهای پیام /*