کتاب «خاطرات آیت الله پسندیده (گفته ها و نوشته ها)» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*