به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از اعتدال؛ خبرگزاری رویترز در تصاویر منتخب امروز خود تصویری از حسن نوجوان پاکستانی را به تصویر کشیده است که در کنار بدن بی جان برادر خودنشسته  است. برادر حسن در انفجار بمب در روز یکشنبه به شهادت رسید. بمب گذاری کویته که به گفته پلیس جان حداقل 28 را گرفت هنگامی رخ داد که یک بمب گذار انتحاری به یک محله عمدتا شیعه نشین حمله کرد و ده ها تن را در جنوب غربی شهرکویته پاکستان به خاک و خون کشید.

اما در این تصویر به خوبی عمق ارادت مردم پاکستان به امام خمینی(س)، به نمایش گذاشته شده است.

. انتهای پیام /*