مقام معظم رهبری در خاطره ای جالب می گویند:

بعضی وقتها می بینم که در برخی از فیلم ها و سریال های خودمان با اینکه چند نفر هنر پیشه خیلی خوب هم در آن بازی می کنند، و فیلم هم فضاسازی خوبی دارد، اما یک فیلمنامه خوبی ندارد. گویی مطابق با واقع نیست، غلط و بی معنی است! چرا باید اینگونه باشد؟ هر چند کارهای ارزشمندی طی این سالها انجام شده، اما باید در این زمینه کارهای بهتر و ارزشمند تری ارائه کنیم. ژاپنی ها بر می دارند از زندگی معمولی و شخصی یک نفر یک موضوع جذاب برای فیلم درست می کنند که مطابق با واقعیت است. اصلا علت جاذبه فیلم های ژاپنی هم این است. البته هنر پیشه های خوبی هم دارد.

آن زمان که سریال ژاپنی «سالهای دور از خانه» را پخش می کرد همه اجزاء فیلم بگونه ای بود که همه را جذب خود کرده بود ؛ از جمله خود من را ؛ و حتی حضرت امام را؛ حاج احمدآقا تعریف می کرد که امام مرتب این سریال را نگاه می کردند فکر می کنید که علتش چیست؟ چون زندگی که آن شخص در فیلم دارد و کاری که دارد انجام می دهد، درست مطابق با واقع است یعنی همانی است که واقعیت دارد اصلا هنرمند این است باید واقعیت را عکس برگردان کند و به آدم نشان دهد. حتی آن مقداری را که آدم نمی بیند، برجسته کند. واقعیت را با همه ریزه کاری هایش جلا بدهد و جلوی چشم آدم بگذارد. آن سریالی که اشاره کردم این طور نبود. آنچه مهم است این است که نسبت موضوع به جذابیت فیلم رابطه ای مستقیم دارد؛ هر چه قدر یک فیلم از موضوعی جذاب تری برخوردار باشد، به همان نسبت هم ارزش و اعتبار و جذابیت آن فیلم هم بیشتر خواهد بود. فیلم سازان ما به سمت و سوی فیلم های با فیلم نامه های خوب و با فضاسازیهای خوب باشند. در چنین فضایی است که می توانیم به تولیدات خوبی در عرصه فیلم و سریال برسیم.

(منبع: خاطرات و حکایتها، ج5، ص18)

. انتهای پیام /*