پایان نامه کارشناسی ارشد «روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)» به قلم "قربانعلی قربانزاده سوار" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نویسنده در این اثر طی سه بخش، به تبیین روابط بین الملل و مفاهیم مربوط به آن از دیدگاه امام خمینی(س) و مؤلفه های آن و در نهایت، نگرش جامعه شناسی آن حضرت به روابط بین الملل پرداخته است.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی(س) - کتاب

2- امام خمینی(س) و نظام بین الملل - مقاله

3- راهکارهای نیل به نظم بین الملل مطلوب از دیدگاه امام خمینی(س) - مقاله

4- تاثیر اندیشه های حضرت امام خمینی(س) در روابط بین الملل - پایان نامه

5- روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س) - پایان نامه


. انتهای پیام /*