پایان نامه کارشناسی ارشد «ریشه یابی گرایش امام خمینی(س) به برخی مفاهیم مدرنیته» به قلم "میثم طاهری بنچناری" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده در چکیده این پایان نامه آورده است: "امام خمینی با احیای معنویت و توجه به به تعالیم الهی و با محوریت خدامحوری به مقابله با سلطه مدرنیته غربی که برپایه اومانیسم(انسان محوری) قرار دارد پرداخت. بررسی دیدگاه ها و نظرات امام خمینی نسبت به اصول و مفاهیم مدرنیته غرب، مورد توجه پژوهشگران مختلفی می باشد که پژوهش حاضر سعی در تبیین این مساله دارد."

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- امام ما را به موقع وارد مدرنیته کرد - مقاله

2- ایده حکومت اسلامی امام خمینی (س) و چالش ها و فرصت های اندیشه ای پست مدرنیته - پایان نامه

3- ریشه یابی گرایش امام خمینی(س) به برخی مفاهیم مدرنیته - پایان نامه

. انتهای پیام /*