پایان نامه «سیری در اندیشه و سیره سیاسی حضرت امام خمینی(س)» به قلم "مهدی افخمی اردکانی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نویسنده هدف از نگارش این اثر را، گردآوری آرای امام در موضوعات خاص سیاسی دانسته و بیان داشته است که در این پایان نامه عین عبارات امام که در تألیفات و سخنرانی ها و بیانیه های معظم له موجود بوده است با پرهیز از تحلیل شخصی آورده شده و  از این نظر این تحقیق توصیفی است نه عملی به معنای خاص آن.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- تاثیر سیره سیاسی امام علی(ع) بر تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) - مقاله

2- ال‍گ‍وی م‍دیریت‌ ب‍ح‍ران‌ سیاسی در سیره‌ امام خمینی(س) - پایان نامه

3- سیری در اندیشه و سیره سیاسی حضرت امام خمینی(س)

. انتهای پیام /*