رساله دکتری «مذهب و نوسازی در ایران(مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س) قبل و بعد از انقلاب اسلامی)» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده هدف از این تحقیق را پاسخ به این سوال دانسته است: "آیا مبانی فکری و فقهی مذهب شیعه توانایی حمایت از روند نوسازی بومی در ایران را دارد؟"

وی در ادامه با اشاره به روند این تحقیق و در پاسخ به این سوال آورده است: "می توان گفت که قرائت هایی از مذهب شیعه از جمله قرائت امام خمینی از مبانی فکری و فقهی این مذهب دارای توانایی بالایی در پشتیبانی کردن از الگوهای جدید نوسازی است و به نظر می رسد اجرای درست این مبانی فکری و فقهی بتواند راه را برای استقرار یک الگوی نوسازی پایدار، مشروع و کارا در ایران رقم زند."

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س)- کتاب

2- مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س) - مقاله

3- انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی - مقاله

4- سنت و نوسازی سیاسی: نقش رهبری سنتی امام خمینی (س) در نوسازی سیاسی ایران - پایان نامه

5- مذهب و نوسازی در ایران(مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س) قبل و بعد از انقلاب اسلامی) - پایان نامه

. انتهای پیام /*