پایان نامه کارشناسی ارشد «اخلاق و سیاست و شکل گیری نظام سیاسی مطلوب؛ بررسی تطبیقی دیدگاه‎های امام خمینی(س) و ارسطو» به قلم "امید توکلی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نویسنده در این پژوهش  نسبت اخلاق با سیاست و تاثیر آن بر شکل گیری نظام سیاسی مطلوب در اندیشه های امام خمینی(س)و ارسطو را بررسی کرده است.

در ادامه این تحقیق پس از بررسی نظام های سیاسی مطلوب این دو اندیشمند یعنی جمهوری اسلامی و پولیتی و پس از تطبیق اندیشه ها و دیدگاه های آنها روشن گردید که رابطه اخلاق با سیاست نشات گرفته از دیدگاهی است که یک اندیشمند و فیلسوف سیاسی در رابطه با خدا و هستی و انسان دارد و بر همین اساس و طبق نسبتی که او بین اخلاق و سیاست در نظر می گیرد نظام سیاسی مطلوب خود را نیز براساس آن پی ریزی می کند.

در نهایت نیز مشخص گردید که امام خمینی(س) و ارسطو هردو معتقد به یگانگی اخلاق و سیاست بودند منتها امام خمینی تاکید بر نگرش وحیانی داشتند و بر همین اساس جمهوری اسلامی را تئوریزه کرده اند اما ارسطو تاکیدش بر نگرش فلسفی و نظری بود و بر اساس آنکه یگانه رمز سعادت آدمی را رعایت حد وسط میدانست نظام پولیتی را ارائه کرده است.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- امام خمینی رحمه الله و مکتب ائتلافی اخلاق - مقاله

2- دولت اخلاقی در آراء سیاسی امام خمینی رحمه الله - مقاله

3- مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی رحمه الله - مقاله

4- اخلاق و سیاست و شکل گیری نظام سیاسی مطلوب؛ بررسی تطبیقی دیدگاه‎های امام خمینی(س) و ارسطو - پایان نامه

. انتهای پیام /*