امام خمینی(س) به عنوان یکی از مدرسان بزرگ حکمت متعالیه و از پیروان مکتب فکری ملاصدرا، یکی از منتقدان آرا و افکار قاضی سعید قمی به شمار می‌آید. ایشان در آثار خود همواره از قاضی سعید به بزرگی یاد می‌کند ولی از طرف دیگر، به شدت نظرات وی و اساس آرای او را یعنی تفاسیر نادرست از احادیث اهل بیت و همچنین نحوه استناد به منابع معرفتی خاص و گزینشی - آیات و روایات و ادعیه- را نقد می‌کند.

به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از شبستان؛  مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج با اعلام خبر انتشار کتاب «الهیات از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی(ره)» گفت: کلیات، تبیین مبانی امام خمینی و قاضی سعید، شناخت خدا، مباحث اسما و صفات و کیفیت اتصاف خداوند به اسما و صفات پنج بخش این اثر را تشکیل می‎دهند.

سید محمد ابوطالبی ادامه داد: زندگی نامه امام وسید قاضی، تعریف الهیات سلبی و تحدید آن، پیشینه تاریخی الهیات سلبی، اشتراک لفظی وجود، تباین خالق و مخلوق، دیدگاه قاضی در نفی شبه و مثل از خداوند، تشبیه و تنزیه محض در کلام حضرت امام، دیدگاه قاضی سعید در مورد متعلق بشر از خداوند و دیدگاه قاضی سعید درباره توانایی قوه بشر در ادراک خداوند از جمله سر فصل هایی است که در این اثر به چشم می‎خورد.

مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج تصریح کرد: همچنین دیدگاه امام در مورد امکان شناخت بشر از خداوند، مراتب وجود حق از نظر امام خمینی، درجات معرفت و رابطه آن با عبادت و تطبیق دیدگاه ها، اسم و صفت در لغت و اصطلاح، تعریف قاضی سعید از اسنم و صفت، تعریف امام خمینی از اسم و صفت ، دلایل قاضی سعید در نفی صفات زاید بر ذات، شبهات و پاسخ آنها، دلایل قاضی سعید بر نظریات الهیات سلبی، دیدگاه امام خمینی در خصوص ادله عینیت ذات با صفات و توضیح حدیث نفی صفات از مطالب دیگری است که در این اثر می‎توان یافت.

به گفته وی در بخشی از این اثر عنوان شده است: «علمای اسلام به ویژه متکلمان و حکیمان از دیرباز به شرح و بررسی دو منبع ارزشمند آیات و احادیث اعتقادی و توحیدی پرداخته و مستمرا بدان اشتغال دارند یکی از عالمان و حمکیمان برجسته امامیه قاضی سعید قمی است که به خصوص در مباحث خداشناسی در بحث صفات ثبوتی الهی دیدگاه خاصی دارد؛ امام خمینی(س) که به حق عالمی جامع و حکیمی کامل است در این بحث با مشی و مبانی متالهانه و در امتداد حکمت متعالیه به نقد و رد دیدگاه مرحوم قاضی سعید پرداخته است.»

ابوطالبی یاد آور شد: «الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی(ره)» اثر فاطمه سادات میری در ۲۸۵ صفحه، با شمارگان یک هزار نسخه و بهای ۱۲۰۰۰ تومان به تازگی از سوی نشر عروج منتشر شده است.

منابع مرتبط:

روش شناسی شارحان حکمت متعالیه - کتاب

کاربرد های امنیتی انسان شناسی حکمت متعالیه - کتاب

ولایت تکوینی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی (س) - کتاب

انتقادات امام خمینی(س) بر قاضی سعید قمی - مقاله

الهیات فازی: روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی(س) در مسأله تنزیه و تشبیه - مقاله

. انتهای پیام /*