امام خمینی(س) در خرداد ماه سال 58 در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها سخنرانی با محوریت شغل روحانی و دانشگاهی، ایجاد تفرقه بین حوزه و دانشگاه و همچنین نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت جامعه داشتند.

ایشان در بخش هایی از این سخنرانی می فرمایند: "روحانیون با دانشگاهى یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریفتر است براى اینکه با شغل دانشگاهى و روحانى اگر چنانچه به شرایط عمل بشود، انسان درست مى ‏شود. این است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا براى آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن کتاب آدم‏سازى است. پس این شغل یک شغل بسیار شریفى است. و مسئولیت بسیار زیاد است؛ براى اینکه در این دو دانشگاه، دانشگاه روحانى و دانشگاه آقایان، در این دانشگاههاست که مقدرات کشور، چیزهایى که باید در کشور درست بشود، منشأ آن این دو دانشگاه است." (صحیفه امام، ج 7، ص 467)

علاقمندان می توانند فیلم این سخنرانی را در فایل پیوست مشاهده کنند.

. انتهای پیام /*