در روز شانزدهم آذر ماه سال 1360 امام خمینی در حکمی به شورای عالی قضایی ضرورت جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول‏ را یادآور شدند. متن حکم رهبر کبیر انقلاب اسلامی چنین بود:

حکم [به شورای عالى قضایى (جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول
)]
زمان: 16 آذر 1360/ 10 صفر 1402

مکان: تهران، جماران‏
موضوع: ضرورت جلوگیرى از اعمال خودسرانه افراد غیر مسئول‏
مخاطب: دادستان کل کشور و شورای عالى قضایى‏
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
شورای عالى محترم قضایى- دادستان محترم انقلاب اسلامى‏

اخیراً گزارش هایى مى‏ رسد که افراد غیر مسئول، و احتمالًا از گروه هاى منحرف، و گاهى مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامى و قانونى متعرض اموال و املاک محترمِ مردم مى ‏شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص مى ‏پردازند؛ و گاهى به منازل اشخاص بدون مجوز شرعى و قانونى وارد و آنان را جلب مى ‏نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب مى‏ کنند؛ و گاهى به بهانه‏ هایى هتک آبرو و حیثیت اشخاص را مى‏ نمایند؛ و با این اعمال غیر شرعى هتک جمهورى اسلامى و مقامات قضایى را مى ‏برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسى کل کشور با سرعت عمل رسیدگى کرده به مقامات قضایى گزارش دهند و اگر شکایاتى به دادستانی ها رسید، با سرعت رسیدگى نمایند؛ و اشخاص یا گروه هایى که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعى و غیر قانونى مى‏ شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید.

16/ 9/ 60
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

منبع: صحیفه امام، ج‏15، ص: 408

 

. انتهای پیام /*